Başlıklar

+90 530 244 71 84

Bildiriler

· ‘YÜZÜSTÜ YATMA ALIŞKANLIĞI VE OBSTRUKTİF NAZAL SEPTAL DEVİASYON VARLIĞININ; TME DİSFONKSİYONU BULGULARI İLE İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ’, 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, sözlü sunum, 2009

· ‘ANKİLOZAN SPONDİLİT VE SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYBI: BİR OLGU SUNUMU’, 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, basılı poster, 2009

· ‘TİNNİTUS VE TEMPOROMANDİBULAR EKLEM BOZUKLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİLER’, 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, e-poster, 2009

· ‘SERT DAMAKTA MUKOEPİDERMOİD KARSİNOM’, 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, basılı poster, 2009

· ‘MAKSİLLER SİNÜSTE EKTOPİK MOLAR DİŞ: OLGU SUNUMU VE DERLEME’, 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, basılı poster, 2010

· ‘İSOTRETİNOİN KULLANIMININ, KRONİK RİNOSİNÜZİT ÜZERİNDEKİ KLİNİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ’, 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, sözlü sunum, 2010

· ‘KOANAL ATREZİ; DERLEME’, 7. Türk Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, basılı poster, 2011

· ‘LENFOEPİTELYAL PALATİN TONSİL KİSTİ; BİR OLGU SUNUMU’, 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, basılı poster, 2011

· ‘LİNGUAL HAMARTOM, BİR OLGU SUNUMU’, 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, basılı poster, 2011

· ‘ALLERJİK RİNİT HASTALIĞI İLE 25-OH D VİTAMİNİ SERUM SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ’, 8. Türk Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, sözlü sunum, 2012

· ‘DEV THORNWALDT KİSTİ; BİR OLGU SUNUMU’, 8. Türk Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, basılı poster, 2012

· ‘LARİNGEAL HEMATOM; WARFARİN SODYUM KULLANIMININ HAYATI TEHDİT EDEN BİR KOMPLİKASYONU’, Ulusal Laringoloji Kongresi, Ankara, 2012

· ‘DENTAL LOKAL ANESTEZİYİ TAKİBEN GELİŞEN FASYAL VE HİPOGLOSSUS PAREZİSİ; BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ’, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, basılı poster, 2012

· ‘OLGU SEBEBİYLE BAŞ-BOYUN OSTEOSARKOMLARININ UZUN DÖNEM TAKİBİNDE REKÜRRENS, RADYONEKROZ VE AYIRICI TANILARININ TARTIŞILMASI’, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, basılı poster, 2012

· ‘İDEAL KAŞ ORANLARI’, 5. Solunum Zirvesi, Ordu, sözlü sunum, 2013

· ‘ANALYSIS OF THE EFFECT OF TOPICAL MATERIALS ON CUTANEOUS WOUND HEALING AFTER NECK SURGERY’, 10th Middle East Update in Otolaryngology Conference, Dubai, UAE, sözlü sunum, 2013

· ‘TONSİL SORUNU VE KORUNMANIN YERİ?’, 12. Rhinocamp KBB ve Rhinocamp Aile Hekimliği Kongresi, Bodrum, sözlü sunum, 2014

· ‘PARADOKS VOKAL KORD HAREKETLERİ’, 37. Ulusal KBB Kongresi, Antalya, sözlü sunum, 2015

· ‘UMAMI TASTE AND HEALTH STATUS’ , 17th International Society of Olfaction and Taste Congress, Yokohama, Japan, basılı poster 2016.

· ‘GERİATRİK RİNİTTE YENİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ OLARAK SELENYUM DESTEĞİ’ , 13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, sözlü sunum 2018.

· ‘İDEAL KAŞ ORANLARI’ , 13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, sözlü sunum 2018.

· ‘NADİR BİR OBJEKTİF TİNNİTUS SEBEBİ; OROFARİNGEAL KAROTİS TORTÜZYONU’ 13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, basılı poster 2018.

· ‘SPONDİLARTRİT HASTALARINDA KOKU FONKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ’ , 14. Türk Rinoloji Kongresi, Ankara, sözlü sunum 2018.

· ‘ÜNLÜLER VE NORMAL POPÜLASYON ARASINDA KAŞ ŞEKİL VE POZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI’ 14. Türk Rinoloji Kongresi, Ankara, basılı poster 2018.

· ‘VERTİGO HASTALARINDA ALLERJİK RİNİT PREVALANSI’, 16. Rhinocamp KBB ve Rhinocamp Aile Hekimliği Kongresi, Bodrum, sözlü sunum, 2018.

· ‘BEDSİDE APPROACH IN DIAGNOSIS OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA USING POSTPRANDIAL OXIMETRY TESTING. COMPRATIVE STUDY WITH POLISOMNOGRAPHY’, 24th Congress of the European Sleep Research Society, Basel, Switzerland, 2018.

· ‘TONSİLLEKTOMİ SONRASI TAT DİSFONKSİYONU’, 40. Ulusal KBB Kongresi, Antalya, 2018.

· ‘KOKU DUYUSU ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ’ 1. Ankara Koku ve Tat Bilimleri Sempozyumu, Ankara, 2019.

· ‘İDEAL YÜZ ORANLARI’, KBB-BBC Vakfı 4. İlkbahar toplantısı, Antalya, 2019.

· ‘KOKU VE TAT BİLİMLERİ PANELİ’, OTURUM BAŞKANLIĞI, 22. Uluslararası Rhinocamp Kongresi, Marmaris, 2019.

· ‘KOKU DUYUSU NEDEN ÖZEL?’, 2. Ankara Koku ve Tat Bilimleri Sempozyumu, Ankara, 2019.

· ‘ÜTOPİK GÜZELLİĞİN FORMÜLÜ’, 3. Ulusal Medikal Estetik Kongresi, Antalya, Ankara, 2019.