Başlıklar

+90 530 244 71 84

İşitme Testi

İşitme testi, kişinin işitme seviyesini ölçmek için kullanılan yöntemlerdir. Her yaşta yapılabilen işitme testleri, genellikle ses yalıtımlı bir odada gerçekleştirilir. İşitme testinin türleri temelde 4’e ayrılır. Bunlar;

Saf Ses Odyometrisi

Mevcut olan işitme testleri arasında en sık gerçekleştirilen testtir. Kulakların farklı frekanslarda duyabildikleri minimum ses seviyesini ölçmek amacıyla uygulanır. Hastaya özel bir kulaklık takılarak bazı sesler dinletilir. Ardından hastaya ses duyduğu anda önündeki butona basması istenir. Dolayısıyla hastanın duyabildiği seslerin ölçülmesi mümkün hale gelir. Bu testin gerçekleştirilmesinin temel amacı ise; işitme eşiğinin düzeyini belirlemektir.

Konuşma Odyometrisi

İnsan sesinin duyulması ve değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen konuşma odyometrisi testinin temelinde, dolayısıyla insan sesleri bulunur. Bu test ile kişinin kulak fonksiyonları değerlendirilir. Rahat bir dinleme eşiği ya da konuşmayı ayırt edebilme eşiği gibi seslerle ilgili kişinin eşik seviyesi belirlenir.

Timpanometri

Bu testin amacı ise, orta kulak basıncının ölçülmesidir. Test esnasında dış kulak yoluna hava basıncı uygulanır ve bu esnada kulak zarındaki hareketlilik ölçülür. Ölçüm işlemi ise kulağa ‘prob’ yerleştirilmesi ile yapılır. Erişkinlerde uygulandığı gibi bebeklerde de uygulanabilen bir işitme testidir. Fakat bu testin gerçekleştirilmesi için kulak zarında herhangi bir hasar veya delik olmamalıdır.

Akustik Refleks

Orta kulaktaki stapes kasının akustik yapıdaki uyaranlara karşı ne tür tepkiler verdiğinin ölçüldüğü bir testtir. Bu işitme testi ile elde edilen bulgular, diğer yöntem ve testlerle yapılan tıbbi bulgular ile bir arada değerlendirilir. Genellikle işitme kaybına neden olan unsurları belirlemek için işitme testi olarak akustik refleks yöntemini kullanırız.

Bera Testi Nasıl Yapılır?

Bera testi ile bebeklerde işitme kaybı olup olmadığı tespit edilir. İleri tanı testi olarak bebeklerde kullanılır. İşitme kaybı küçük yaşlarda ortaya çıktığında konuşma bozukluğuna da yol açabiliyor. Bu sebeple bebeklik çağındaki hastalarda işitme testi ile detaylı bir muayene yapılması mevcut olan sorunları erken dönemde teşhis etmeye de yarıyor. Bu noktada başarılı sonuçlar alınan Bera Testi kullanılır. Her 1000 bebekten 3’ünde doğuştan işitme kaybı meydana geldiği göz önüne alınırsa bebeklerde seslere tepki vermemesi gibi olumsuz durumlarda gerekli tıbbi muayene ve testlerin yapılabilmesi için bir Kulak Burun Boğaz uzmanı ile görüşülmelidir.

Tarama ABR olarak bilinen bu işitme testi ile işitsel sinir ve beyin sapı tarafından oluşturulan elektriksel aktiviteler kayda alınır. Bu kaydın yapılabilmesi içinde kafa derisi üzerine elektrotlar yerleştirilir ve bunların bebeklere bir zararı bulunmamaktadır.

Bera testi, genellikle bebekler ve çocuklar için gerçekleştiriliyor olsa da ihtiyaç duyulması halinde yetişkinler için de bu testin yapılması mümkündür.

İşitme Testi Ne Kadar Sürer?

İşitme testi ne kadar sürer diye merak eden hastalar için; bu yöntem ve testin özelliğine göre değişmektedir. Hangi işitme testi yöntemi tercih edildiğine bağlı olarak test süresi değişir. Ancak çoğunlukla işitme testleri 5 ila 20 dakika arasında tamamlanır. Bebekler için uygulanan işitme testi ise hazırlık aşamasıyla birlikte totalde 5 ila 15 dakika kadar sürmektedir.

İşitme Testi Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?

Hastalara uygulanan işitme testlerinin değerlendirmesini uzman KBB hekimleri yapmaktadır. Değerlendirme ardından hastaya test sonucu hakkında bilgi verilir. Test sonuçlarını genel olarak sonuç değerlendirilmesi ise şu şekilde yapılır:

  • 20 dBHL’ye kadar olan düşük sesleri işitebilir, yani normal işitme olarak değerlendirilir.
  • 25 – 39 dBHL arasında olan seslerin duyulması hafif işitme kaybı olarak değerlendirilir.
  • 40 – 69 dBHL arasında olan ses seviyesinde işitme kaybı olması orta düzey işitme kaybıdır.
  • İleri düzey işitme kaybının değerlendirilmesi ise 70 – 89 dBHL arasındaki aralıktır. Bu durumda implant kullanılması önerilir.

İşitme testi ile kulak sağlığınızın durumunu öğrenmek için sizleri Çankaya, Ankara’da bulunan merkezimizde kahve içmeye bekliyoruz.