Başlıklar

+90 530 244 71 84

Kulak Zarı Delinmesi Ameliyatı Nedir?

Kulak zarı, dış kulak ile orta kulağı birbirinden ayıran yaklaşık olarak 0,9 x 0,8 cm boyutlarındadır. Bu yapı hem orta kulak boşluğunu dış ortamdan koruyan hem de işitmemize yardımcı olan bir yapıdır. Küçük yaşta geçirilen kulak enfeksiyonları sonrası zarda incelme ve çökmeler oluşabilir. Ayrıca başkaca sebeplerle kulak zarına alınan dış etkenli darbeler, bazı travmalar sonrası zarın doğal yapısını bozulabilir ve zarda hasara sebep olabilir. Şiddetli ağrı, kanama, işitme de azalma genelde travma sonrası görülen bulgulardır. Travma sonrası ortaya çıkan bulgular ile geçirilen enfeksiyonlara bağlı yırtıklarda ortaya çıkan bulgularda farklılıklar gözükür. Enfeksiyon sonrası görülen bulgular işitme azlığı, kulak çınlaması ve zaman zaman oluşan akıntıdır.

Kulak zarı yırtıklarına ilişkin operasyon yapabilmek için operasyon öncesi kulak zarında akıntı olmaması gerekir. Akıntı olmaması ve işitme testleri neticesinde iletim tipi kayıp görülen vakalar kulak zarı onarımı için gerekli şartları sağlayan hasta grubudur. Bazı hastalarda ses iletiminde kaybın fazla olduğu fark edilir ise iletim tipi kayıp fazlalığının nedeni orta kulakta kemikçik sistemde erime, kopukluk ya da kireçlenme olabilir. Bu dış muayene ile anlaşılıp tanısı konulabilecek bir durum değildir. Ancak operasyon sırasında mikroskopla görülerek iletim tipi kayıp fazlalığının nedeni anlaşılabilir. Duruma göre zar onarımı yapılırken aynı seansta orta kulaktaki kemikçiklere de müdahale edilebilir.

Kulak Zarı Delinmesi Nedir?

Kulak zarı dışarıdan alınan farklı darbeler ile delinebileceği gibi çocukken geçirilen enfeksiyon nedeniyle zamanla kulak zarında oluşan incelme neticesinde de delinebilir. Bu sebeplerin başında enfeksiyonlar, akıntılar, dışarıdan alınan darbeler vs gelmektedir. Kulak zarı delinmesi zamanla onarılmadığında basitten daha da ileri seviyelere giderek işitme kayıplarının artmasına neden olur. Daha fazla işitme kaybı olması kulak zarı delinmesi ameliyatını zorunlu hale getirmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji ile kulak zarı delinmesi ameliyatları daha konforlu ve daha acısız yapılmaktadır.

 Çocuklarda fark edilmeyen, önemsenmeyen ya da zamanla oluşan akıntıların içerisindeki maddelerle bir süre sonra kulak zarını tahrip eder ya da kulak zarını yırtabilir. Kulak zarının delinmesine yol açan yırtıklar küçük boyutlardaysa bazen hiç fark edilmeden kendi kendini tamir eder ve kapanır. Kulak zarında bazen yırtıklıklar büyük olabilir ya da hastanın kulak zarı kendi kendini tedavi edemeyebilir. Bu durum doğru olarak izlenmediği takdirde hastalarda çok ciddi işitme kayıpları ortaya çıkabilmektedir. Çocuklar diğer çocuklar ile oynarken ya da kendi kendilerine oynarken yabancı cisim ile kulak zarı yırtılması olabileceğinden kapsamlı bir muayene ile birlikte yırtık nedeni de araştırılmalıdır.

Kulak zarı delinmesi muayenesinde işitme kaybı derecelerinin de saptanması oldukça önemlidir. Kimi hastalarda %20-30 gibi kayıplar söz konusu olabilmektedir. Hastalar için bu küçük oranlı kayıplar yaşam kalitesini etkilese de ileri derece kayıplar gibi acil müdahaleyi gerektirmeyebilir. Bu sebeple doktor tarafından muayene yapılırken birçok durum göz önünde bulundurulup ayrıntılı muayene yapılmalıdır. Ayrıntılı muayene sonunda kulak zarı delinmesi ameliyatının yapılıp yapılmayacağına karar verilmektedir.

Kulak Zarında Delik

İşitme testi kulak zarındaki delik tedavisine başlanmadan önce yapılmalıdır. İşitme kaybının derecesini kulak zarındaki deliğin yeri etkiler. Orta kulaktaki ses iletimini sağlayan kemikçikler travma sonucu birbirlerinden ayrıldılar ise ya da iç kulak yapısı zarar gördüyse işitme kaybı da ciddi olabilir. Delik ani travma veya patlama sonucu oluştuysa derin işitme kaybı ve şiddetli bir çınlama bulunma durumu olabiliri. Bu gibi durumlarda işitme genellikle kısmen geri döner ve çınlama birkaç gün içinde azalabilir. Bu tarz olaylarda hemen işitme testi yapılmalı ve hiçbir müdahalede bulunulmamalıdır. Kulak zarında görülen deliği kapatmanın, çınlamada azalma, banyo ve yüzme sırasında orta kulağa su kaçmasını engellemek (aksi takdirde kulak enfeksiyonları oluşabilir) , iyileşmede düzelme sağlamak gibi çeşitli faydaları vardır.

Kulak Zarı Delinmesi Tedavi ve Ameliyatları Nasıl Yapılır?

Delik küçükse deliğin kendiliğinden kapanabilme olasılığı yüksektir. Bu durumda doktorun bu deliğin kendiliğinden kapanıp kapanmadığını kontrol etmesi gerekir. Eğer delik yama yapmaya uygunsa bu durumda küçük bir yama yapılması denenebilir. Yama için zardaki deliğin kenarlarına mikroskop altında iyileştirici etkisi olan ilaçlar sürer doktor ve zarın üzerine de ince bir selofan kağıt ya da özel materyaller ile kapatarak yama yapabilir. Kulak zarındaki delik tamir edildikten sonra işitme kabiliyetinde genel olarak bir düzelme gözlenir. Deliğin tamamen kapanması için 3 ya da 4 kere yama uygulanması gerekebilir. Doktorunuz selofan kağıt ile kapatmanın yeterli olmayacağı görüşünde ise veya bir kaç kez yama tatbikinden sonra delik hala kapanmamışsa cerrahi müdahale gerekebilir.

Kulak zarı delinmesi tedavilerinde çeşitli cerrahi teknikler vardır. Kullanılan tüm bu cerrahi tekniklerde delik olan zarın iyileşmesi için zar bir doku parçası ile kapatılır. Bu işleme “miringoplasti” adı verilir. Günümüzde en çok kullanılan ve en yeni yöntem, kulak zarı deliğinin altına greft dediğimiz dokuların yerleştirilmesidir. Greftler için ya hastanın kendisi ya da başkaları kullanılır ve greftler bu kişilerden elde edilir. En iyi yöntem compose otogreft yani dış kulak yolunda herhangi bir kesi yapmadan kıkırdak ve zar içeren yapıları yerleştirmektir. Ayrıca hyaluronic asit adı verilen denilen konulan dolgu maddeleri kulak zarını iyi tutması için orta kulağa yerleştirilir. Deliğin kapatılmasında ve işitmenin düzeltilmesinde Timpanoplasti ameliyatı kesin ve başarılı sonuç verir. Miringoplasti ameliyatı, kulak zarının tamiri; Ossikuloplasti ameliyatı, işitme kaybının fazla olduğu durumlarda orta kulak kemikçik zincirinin tamiri ve Mastoidektomi  ameliyatı, kronik akıntılı durumlarda orta kulak ve çevresinde yerleşen iltihabın temizlenmesi  durumunda yapılabilir. Bu ameliyatlar genelde genel anesteziyle yapılır ve hastanede en fazla bir gün yatış verilir.

Kulak Zarı Delinmesi Ameliyatları Nasıl Yapılır?

Kulak Zarı Ameliyatı ( Miringoplasti)

Kulak zarı birçok sebeplerle delinse bile genelde kendi kendini 6 haftalık bir sürede onarır. Ancak bazı hastalarda kulak zarı kendi kendini onarmaz ya da kulak zarındaki delik kendi kendini onaracak kadar küçük değildir.  Miringoplasti ameliyatı eğer hastada 6 haftada iyileşme gözlenmemişse ve kulak tedaviye cevap vermiyorsa bu kulak zarı bu sürede düzelmeyen ya da tedaviye cevap vermeyen kulağa yapılır. Kulak zarı ameliyatı ile kulak zarında oluşan delik doku ile kapatılır bir nevi kulak zarına yama yapma esasına dayanır.

Ameliyatın yapılabilmesi için belli şartların oluşması gerekir. Öncelikle orta kulak kemikçikleri sağlam olmalıdır. Kulakta iltihap bulunmamalıdır eğer iltihaplı ise kulak, iltihap tedavi edilmelidir. Hastanın yaşı önemlidir ve hasta 3 yaşından büyük olmalıdır. Ayrıca hastanın alerji atağı bulunmamalıdır.

Miringoplasti Kulak Zarı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Miringoplasti kulak zarı ameliyatı, kulak zarında oluşan hasarın boyutuna ve niteliğine göre lokal ya da genel anestezi altında yapılır. Miringoplasti kulak zarı ameliyatı kulak arkasından ya da kulak içinden girilerek yapılır. Miringoplasti ameliyatının kulak içinden yapılabilmesi için öncelikle delik küçük olmalı ya da kulak kanalı ameliyatı yapabilecek genişlikte olmalıdır.  Kulak zarı deliğini kapatmak için koyulan yama (doku) kulak kıkırdağıdır. Yamanın kulak zarı ile kaynaşması ve bütünleşmesi yaklaşık olarak 2 ya da 3 hafta sürebilir. Kulak zarı ameliyatları sorunsuz ve genel olarak başarıyla sonuçlanan cerrahi müdahalelerdir. Ancak delik kapanmazsa tekrarı gerekebilir. İşitmenin düzelmesi ortalama 2-3 ay sürer. İşitmeyle ilgili yorum yapmak için en az 6 hafta beklenmelidir.

“Kulak zarı ameliyatlarında hastalarımızın durumlarına göre farklı cerrahi yöntemler uygulamaktayız”

Kulak Zarı Ameliyatı (Timpanoplasti)

Kulak zarı ameliyatı, kulak zarı deliğinin kapatıldığı ve kronik orta kulak iltihabı olan hastaların orta kulağında oluşan kronik hastalığı iyileştirmek için yapılır. Eğer kulak kemikçiklerinde hasar varsa düzeltilir ve onarılır. Kulak zarı ameliyatı birkaç alt gruba ayrılır.

Bu ameliyatlar;                                                 

  • Miringoplasti: Sadece kulak zarındaki delik tamir edilir.
  • Ossiküloplasti: Kulak zarı sağlamdır. Sadece kulakta oluşan işitmenin iyileştirilmesi için kulak kemikçiklerindeki tahribat tedavi edilir.
  • Mastoidektomi: Kulak arkasındaki kemiğin içinde hücreler vardır. Bu ameliyatla bu hücreler temizlenir.
  • Timpanomastoidektomi: Burada yukarıda bahsedilen 3 kulak zarı ameliyatı bir arada yapılır. Bu kulak zarı ameliyatıyla varsa kulak zarındaki delik kapatılır. Ayrıca problem varsa kemikçikler onarılır, bir de kulak arkasındaki kemik içinde bulunan mastoid hücreler temizlenir.

Hastanın kulak zarında delik varsa önemli derecede de işitme kaybı yoksa ayrıca hastanın kulağına su kaçmadıkça akıntı da olmuyorsa ameliyat hastanın tercihine bırakılmalıdır. Bu deliğin kapatılması için yapılacak ameliyat genel olarak  banyo yaparken ya da yüzme sırasında kulağı sudan koruma gerekliliğini ortadan kaldırarak hastanın hayat konforunu artırmak amaçlanıyorsa işitme kaybının ilerlemesine sebep olacaksa da ameliyat tercihi yine hastaya bırakılmalıdır.

Hastanın tekrarlayan kulak akıntıları varsa ve hasta kulağını sudan korumasına rağmen, burun ve sinüs bölgesinde kulak akıntısına neden olacak iltihap yoksa hastanın ileride işitme kaybının ilerlemesine engel olmak ya da iltihabın ileride ciddi problemlere sebep olmaması için kulak zarında var olan delik kapatılmalıdır. Bu tip hastalarda kulak zarı ameliyatında sesi ileten küçük orta kulak kemikçiklerindeki sorunlara ve kulak zarındaki deliğe müdahale edilir.

Orta kulak ve mastoid kemik içerisinde kolesteatoma denilen iltihaplı dokunun kemiği eritmesi söz konusu olduğunda en kısa sürede ameliyat ile bu iltihap temizlenmeleridir. Gecikme halinde ciddi zararlar söz konusu olabilir.

 Kolesteatomalı hastalarda ameliyatlarda asıl amaç iç kulak kaynaklı işitme kaybının onarılması, işitme sisteminin korunması ve kafa içi komplikasyonlarının oluşmasına ya da yüz felci geçirilmesine sebebiyet vermeden iltihabın temizlenmesidir.

Periyodik kulak kontrolleriniz ile orta kulak iltihabı için detaylı bilgi edinebilmeniz için sizleri merkezimize kahve içmeye davet ediyoruz. Sizler kahvenizi yudumlarken biz gerekli bilgilendirmeleri en şeffaf hali ile yapacağız.