Başlıklar

+90 530 244 71 84

Burun Estetiği Ameliyatı Nedir?

Burun estetiğinin diğer adı rinoplastidir. Rinopilasti kısaca burnun şeklini değiştirmek için yapılan ameliyatların genel adıdır. Burun estetiği yaptırmak isteyenlerin çeşitli nedenleri vardır. Kimi hastalar geçirdikleri kaza ya da travma sonucu burunlarında oluşan deformeleri onarmak ister, kimisi doğum sırasında oluşan burun yapısındaki bozuklukları düzeltmek ister, kimisi de fiziksel görünümünü değiştirmek ya da daha rahat nefes alabilmek için burun estetiği ameliyatını olmayı tercih eder. Kimi hastalarda burun yapısındaki bozukluk o kadar belirgindir ki hem estetik olarak rahatsızlık oluşturabilir hem de soluk alıp verme yönünden rahatsızlık oluşturabilir. Bu aşamada olan hastalar için hem estetik olarak hem de sağlık açısında rinoplasti öne çıkmaktadır. Sağlıklı solunum görevi için burun çok önemli işleve sahiptir.

Burun estetiğinden bahsedebilmek için ilk olarak burun yapısını tanımak gerekecektir. Burnun üst kısmı kemik alt kısmı kıkırdaktan meydana gelir. Ve bu kıkırdak ile kemik yapısı deri ile kaplıdır.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Rinoplasti ile gerekli görüldüğü takdirde hastanın burun yapısında bulunan kemik, kıkırdak doku ve deri tabakası tek tek değiştirilebildiği gibi üçü birden de değiştirilebilir. Rinoplasti ameliyatı öncesinde cerrah hastanın şikayet ve taleplerini dinleyip burun yapısını ve görünüş şeklini birlikte değerlendirerek ameliyatta neleri yapıp neleri yapmayacağına karar verir. Burun estetiği ameliyatı olmak isteyen her hastaya özel olarak uygun planlama yapılır.

Kapsamı geniş olan ameliyatların tümünde çeşitli riskler mevcuttur. Rinoplasti ameliyatı da kendi bünyesinde çeşitli riskleri bulundurur. Rinoplastide en önde gelen risklerin başında soluk almada zorluk yaşama, burun kenarlarında kalıcı uyuşmazlığın görülmesi, ağrı, burun renginin değişmesi ya da kalıcı şişliktir. Bu riskler rinoplasti cerrahı tarafından burun estetiği ameliyatı olmak isteyen hastalara ayrıntılı olarak aktarılır. İlk olarak ameliyat aşamasına geçmeden önce hasta ile rinoplasti cerrahı arasında yapılan görüşmede, ameliyatın istenilen çözümü verip vermeyeceği konuşulur. Bu konuşmadan sonra ameliyatın yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Bu görüşmede cerrah, yapılacak ameliyatın olumlu ve olumsuz tüm yönlerini hastasına aktarması gerekirken hastanın da sorulan sorulara dürüst cevap vermesi ve yapılacak ameliyattan beklentisini ortaya koyması gerekmektedir.

Hastanın geçmiş öyküsü alınacak ve geçmiş ameliyatları varsa kullanılan ilaçlar ile birlikte tespit edilecektir. Bu geçmiş öyküsü hastanın rinoplasti ameliyatı olup olamayacağına ya da ameliyat sırasında ve sonrasında nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında cerraha bilgi verecektir.

Hemofili gibi kanama bozukluğu olan bireylerin burun estetiği ameliyatı olması risk barındırdığı için ameliyat olmamaları gerekebilir.  Ameliyat öncesi dönemde doktor, başta kan testi olmak üzer bir takım testler yaptıracak ve hastanın fiziki yapısını da kontrol edip muayene edecektir. Burun ameliyatından önce hastanın burun yapısı tüm ayrıntıları ile incelenecek ameliyat öncesi bilgi sahibi olunacaktır.

 Bu araştırmalar sayesinde burun yapısında hangi değişikliklerin yapılması gerektiğine karar verilecek ve burun yapısının ameliyata nasıl tepki verebileceği önceden tespit edilmiş olacaktır. Burun ameliyatı öncesinde burnun fotoğrafları çekilebilir ve bu fotoğraflar bilgisayar ortamında şekillendirilerek hastanın burun estetik ameliyatının olası sonuçları görülmüş olur. Ayrıca çekilen bu fotoğraflar ameliyat sırasında cerraha yaptığı işlemler konusunda yardımcı olacak ve ameliyat sonrasında dahi kullanılmaya devam edilecektir.  

Burun ameliyatı estetik olarak göze hitap edeceğinden hastanın tüm yüz yapısı incelenerek bu estetik güzelliği bozabilecek bir durum var ise bu durum hakkında da hasta ile konuşulacaktır. Özellikle çenesi küçük olan kişilerin burunları büyükmüş gibi göründüğünden bu hastalara çene yapılarında yapılabilecek değişiklikler hakkında bilgi verilip çene büyütmesi işleminin yapılıp yapılmayacağına karar verilir.         

Burun Ameliyatı Öncesi Hazırlıkları

Burun estetiği ameliyatı olacak hastanın ameliyattan iki hafta öncesine kadar ilaç kullanması gerekmektedir. Bazı kullanılan ilaç türleri kanamayı arttırabilir. Kullanılması gereken ilaç var ise burun cerrahı tarafından kontrolü sağlanmalı ameliyat öncesi cerrah bilgilendirilmelidir. Bitkisel ilaç, doğal ilaç ya da takviye gıda kullanımı da bu süreçte yasaktır. Ameliyat öncesinde ve sonrasında sigara kullanımına ara vermek ya da tamamen bırakmak ameliyat sonrası iyileşme süreci için önemlidir.

Burun Ameliyatı Sırasında Yapılanlar

Rinoplasti kişisel bir ameliyattır. Sıralı bir sistemi yoktur. Hastanın burun yapısı ve istekleri doğrultursunda yapılacak işlemler değişkenlik gösterir. Yapılacak ameliyatın karmaşıklığına göre lokal ya da genel anestezi uygulanır. Lokal anestezi genelde daha hafif cerrahi müdahale gerektiren işlemlerde uygulanırken genel anestezi daha ağır ve daha karmaşık işlemlerin uygulandığı cerrahi müdahalelerde uygulanır.

Burun yapısında bulunan kıkırdak doku ve kemik dokunun durumuna ve hastanın taleplerine göre cerrah gerekli müdahaleleri yapar. Kimi burun estetiği ameliyatlarında kıkırdak doku ve kemik dokusu duruma göre kesilip şekillendirilebilir. Bu durum da hasta ile cerrah arasında ameliyat öncesinde konuşulan ve kararlaştırılan yapıya göre değişkenlik gösterir. Eğer burnun iki deliği arasındaki duvarda eğrilik ya da bozukluk var ise hastanın rahat solunum yapabilmesi için iki deliğin ortasındaki duvar ameliyat esnasında düzeltilebilir. Fakat bu operasyon rinopilastiden farklıdır. Bu operasyonun adı septoplastidir.

Burun yapısında bazen küçük çaplı değişiklikler yapılması gerekirken bazen de büyük çaplı değişiklikler yapılır. Yapılacak değişikliklerin boyutuna göre kullanılacak malzeme ya da doku değişkenlik gösterecektir. Burun yapısında yapılacak küçük değişiklikler için burnun daha derin noktalarından ya da kulağın arkasındaki kıkırdak dokudan alınacak parçalar kullanılabilirken, burun yapısında daha büyük çaplı değişiklik yapılması halinde implant, kaburga ya da vücudun farklı bölgelerinden alınacak dokular kullanılabilecektir. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra burun yapısında bulunan deri tekrar eski haline getirilir ve dikişleri atılır.

Ameliyat bittikten sonra hasta gözlem odasına alınır ve kendisine gelinceye kadar görevli sağlık personeli tarafından izlenir. Burun estetiği ameliyatı ağır bir ameliyat olmadığı için genelde bu ameliyatı olan hastalar ilk gün taburcu olabilirken bazen de farklı nedenlerden ve sağlık sorunlarından dolayı hastada komplikasyon gelişmesi ihtimaline binaen hasta bir gün daha gözlem altında tutulabilir.

Burun Ameliyatı Sonrası

Burun ameliyatı yapıldıktan sonra burun içerisinde tampon görevi görmesi için iç pansumanlar konur. Bu iç pansumanlar ameliyattan 1 ile 7 gün arasında bir sürede çıkarılır. Bazı hastalarda da burun yapısının korunması için bir bantlama tekniği kullanılabilir. Bu bant da genelde bir hafta kadar burunda kalır. Ameliyat sonrasında oluşabilecek kanamaların önüne geçebilmek için hastanın başının göğsünden yukarıda olacak şekilde istirahat etmesi önerilir. Ameliyattan kaynaklı şişme ya da burun deliklerine konan tampondan kaynaklı olarak burun deliklerinde tıkanma görülebilir.

Ameliyattan sonra çıkarılan pansuman ve tamponun ardından kısmi kanamanın ya da birikmiş mukozanın akması görülebilir. Hasta bu akıntıdan rahatsız oluyor ise burun altına gazlı bez bant yardımı ile yapıştırılabilir. Bu şekilde akan kan ya da mukoza gazlı beze akar. Hasta burnunu silmeye çalışırken ameliyatlı bölgenin görme ihtimalini de azaltır.

Ameliyat sonrasında kanama ve şişme görülmesi olasıdır. Cerrah bu kanama ve şişmenin minimum seviyede kalmasını sağlamak amacıyla hastadan bazı tedbirler almasını isteyebilir. Rinoplasti ameliyatının ardından 2 ya da 3 haftalık süre boyunca göz kapaklarında şişme ya da morarma görülebilir. Bu geçici ve beklenen bir durumdur. Ameliyat sonrası beslenmede mümkün olduğunca sodyumdan uzak durulmalıdır. Sodyum tüketilmemesi şişliğin daha hızlı inmesini sağlayacaktır. Ameliyat sonrasında burna buz ya da buzdan oluşan tampon konulmamalıdır.

Daha ayrıntılı bilgi almak amacıyla lütfen kliniğimizi ziyaret edip kahvemizi içiniz. Bu sırada aklınıza takılabilecek tüm soruları sorabilir, burun estetiği ameliyatı ile ilgili gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.