Başlıklar

+90 530 244 71 84

Burun Eti (Konka) Küçültülmesi

Burun etinin diğer adı konkadır. Burundan alınan havanın ısıtarak nemlendirmesini sağlayan yapı burun etidir. Burun eti solunum fonksiyonlarının düzenlenmesinde son derece önemli işleve sahiptir. Burun eti geniz etinden ve burun orta kemiğinden faklıdır. Genellikle burun eti diğerleri ile karıştırılıp aynı olduğu düşünülse de bu doğru değildir. Geniz etine bağlı hastalıklar genellikle çocuklarda görülmekte iken burun etine bağlı rahatsızlıklar ise çocukluk dönemi sonrasında görülmeye başlar.

Konkalar yapısal olarak burun içinde ve her iki tarafta üçer adet bulunurlar.  Burun içindeki yerlerine göre üst konka, orta konka ve alt konka diye adlandırılırlar. Konkalar yapısal olarak iki dokudan oluşur bunlar yumuşak doku ve kemiktir. Burun etine bağlı hastalıklar çeşitlilik göstermekle birlikte genellikle kemik ve yumuşak dokulardaki aşırı büyüme ve yapısal, gelişimsel ve anormallikler nedeni ile oluşmaktadır. En az rastlanan hastalık üst konka rahatsızlığı iken orta konka ve alt konka rahatsızlıkları daha sık rastlanılmaktadır.

Burun eti büyümesi her zaman alt konka da görülmektedir ve burun eti ameliyatı fiyatları buna göre belirlenmektedir.  Üst ve orta konkalarda burun eti büyümesi görülmemektedir. Alt konkada meydana gelen bu büyümenin kaynağı genellikle konkayı oluşturan yumuşak dokudur. Yumuşak doku haricinde ara sıra da sadece konka kemiğinin büyümesi ya da hem konka kemiğinin hem de yumuşak dokunun birlikte büyümesi şeklinde görülebilir. Kemik yapısında mı, yumuşak dokuda mı yoksa her iki yapıda mı büyüme olduğunun tespiti uygulanacak tedavi yöntemi için önem arz etmektedir.

Burun Eti Hastalıkları Ve Nedenleri Nelerdir?

Alt konka büyüme rahatsızlığı en çok alerjik özellikler gösteren kişilerde, septum deviasyonu bulunan kişilerde yani burun orta eğriliği olan kişilerde ve hamile kadınlarda görülmektedir, burun eti küçültme etkisi yapabilecek ilaçlarla ilk aşamada tedaviyi başlatabiliriz. Burun eti ameliyatları yorumlarına bakıldığında alerjisi olan kişilerde görülmesinin en büyük nedeni, alerjisi olan kişilerin burun dokularında oluşan enflamasyon, burun dokularında zamanla kanlanma, ödem ve hücre artışına sebebiyet vereceğinden, konkanın yumuşak dokusunun da büyümesine neden olur. Septum deviasyonu olan yani burun orta kemik eğriliği olan kişilerin burunlarının eğriliğinin ters tarafındaki burun deliği daha büyük olduğu için konka, solunum yolu ile burundan alınan havanın ısıtılarak nemlendirebilmek için büyük olan burun deliğinde büyüyerek fazla boşluğu kapatır. Buna kompansatuar hipertrofi, yani telefi edici, olumlu büyüme adı verilir. Gebelerin vücut yapılarında gebelik evresinde hormonal değişiklikler sık sık görülmektedir. Bu hormonal değişikliğe bağlı olarak gebelerin konkalarında kanama ve ödem görülme sıklığı artar. Bu kanama ve ödem sıklığına bağlı olarak gebe kadınların konkalarında da büyüme meydana gelir. Alt konkanın aksine orta konka da en sık görülen anormallik, konkanın kemik yapısının içerisinde hava bulunması durumudur. Bu hava bulunma durunun diğer adına konka bülloza ismi verilir. Konka bülloza, burun içerisindeki sinüsleri oluşturan hava keseciklerinden bir kısmının orta konka kemik yapısında bulunmasından dolayı oluşur.

Burun Eti Hastalıkları Ve Şikayetleri Nelerdir?

Konka rahatsızlığı bir takım şikayetlere neden olmaktadır. İlk olarak konka rahatsızlığı olan kişinin burun tıkanıklığı yaşamasıdır. Burun tıkanıklığı şikayeti özellikle daha çok orta konka  hipertrofisinde  ortaya çıkar. Orta konka ile ilgili olan konka bülloza yani konkanın kemik yapısının içerisinde hava bulunması rahatsızlığında meydana gelen büyüme ileri düzeyde değil ise genel olarak burun tıkanıklığına neden olmaz. Fakat burada sinüslerin açıldıkları deliklerin daralmasına neden olabilir ve bu şekilde kendisini tekrar eden sinüzitlerin ortaya çıkma durumu olabilir. Bu durum istenilen sinüs tomografisinde daha net ortaya çıkar. Bazen de parodoks orta konka rahatsızlığı da sinüzitlerin meydana gelmesine ve çoğalmasına neden olabilir. Bu durumda da hastada sinüzitten kaynaklı şikayetler görülebilir.

Konka Hastalıklarının Tedavi Yöntemleri

Alt konka rahatsızlığının tedavisi için birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır.  Radyofrekans, argon plazma ile küçültme, krioterapi yani ondurma yöntemi ile küçültme, keserek çıkarma bu yöntemlerin başlıcalarıdır. Her teknik kendi içinde avantaj ve dezavantajı birlikte barındırmaktadır. Son yapılan araştırmalarda uygulanabilecek tekniklerin dezavantajları olsa da önemli olan uygulanan teknikten ziyade burun içi yumuşak dokuyu döşeyen mukoza yapısının zarar görmemesidir. Mukozaya zarar verebileceği düşünülen tekniklerin kullanılmaması önemlidir. Bu sebepten dolayı son zamanlarda keserek çıkarma şeklindeki tedavi yöntemleri yerine lazerle burun eti küçültme yorumlarına bakılırsa bu yöntem daha güvenlidir. Konkanın yumuşak dokudan mı, kemik yapısından mı kaynaklandığının tespiti uygulanacak tedavi yönteminin tespiti bakımından önemlidir ve lazerle burun eti küçültme fiyatları ona göre belirlenir. Eğer şişlik yumuşak dokudan kaynaklı ise mukoza altıdan yapılacak ısıtma işlemi ile oluşan büyüme ve şişliğin küçülmesi mukoza dokusuna zarar vermeden sağlanmaktadır. Eğer konka kemik yapısındaki büyümeden kaynaklı ise kemik bölgesi çıkarılarak tedavi edilmektedir. Orta konka büyümesi burun tıkanıklığı ya da sinüzit gibi rahatsızlık vermediği takdirde tedavi yöntemlerinin uygulanmaması tavsiye edilmektedir.  Konka ameliyatı fiyatı 2021 yılı hakkında bilgi almak için merkezimizi ziyaret edebilirsiniz.