Başlıklar

+90 530 244 71 84

Kulak Çınlaması (Tinnitus)

Kulak Çınlaması (Tinnitus)

Kulak çınlaması olarak ifade edilen Tinnitus, kulak içerisinde oluşan gürültü, vızıltı, uğuldama, şırıltı, ateş böceği sesi, düdük sesi gibi birçok değişik sesi, kişinin hissetmesidir. Sadece kişinin duyabildiği seslerdir, etraftakiler duymaz. Kişi tarafından bu sesler uğuldama ve çınlama olarak tarif edilir. Bu sesler yüksek sesli ya da düşük perdeli veya yumuşak ya da yüksek sesli olabilir. Tinnitus her iki kulakta da olabildiği gibi tek kulakta da olabilir.

Kulak çınlamasının pek çok nedeni olabilir. Kulakta hissedilen gürültü ya da çınlamalar oldukça hayat kalitesini düşüren etkenlerdir. Kulak çınlaması, işitme kaybı ile birlikte yaşanıyor ise; iç kulak, orta kulak ve beyin, işitme merkezi hastalıkları açısından kontrol edilmelidir. Günlük pratikte sıklıkla karşılaşılan tabloya göre kişi, duyduğu bu ses ve gürültüleri tarif ederken oldukça zorlanabilir, ancak kişi bu sesleri herhangi bir objeye benzeterek betimleyebilir. Örneğin; zil sesi, makine gürültüsü, florasan lamba sesi, televizyon ossülatör sesi, böcek sesi, vantilatör sesi, tıslama sesi, uğuldama gibi birçok nesne ve obje ile tanımlayabilir.

Kulak Çınlamasının (Tinnitus) Nedenleri Nelerdir?

Kulak çınlaması psikolojik ya da fiziksel nedenlerle kaynaklanabilir. Pek çok sebebi olan çınlamanın tanısı ve teşhisi için iyi bir tıbbi araştırma gerekir. Yeterli tetkikler tanıyı kolaylaştıran etkenlerdir. Hastalardan gelen “Psikolojik kulak çınlamam var, psikolojik kulak çınlaması nasıl geçer” gibi birçok

soru ile karşılaşılmaktadır. Bunun nedenlerinin araştırılması için yeterli bilgi hastadan alındıktan sonra tanı konur.

Kulak Çınlaması (Tinnitus) Çeşitleri

Kulak çınlamasının çeşitleri üç ana başlıkta toplanabilir.

Objektif Tinnitus: Bazı durumlarında muayene esnasında tanı için tetkikler yapılırken dahi duyulabilir. Kulak içerisinde veya kulağın yanındaki dokulardan kaynaklanan mekanik tip olaylara bağlı olan gerçek seslerdir.

Subjektif Tinnitus: Sadece hastalar tarafından algılanabilen, hissiyat ile tarif edilebilen seslerdir. Kulak çınlaması ile kliniğe başvuran hastalarda genellikle subjektif tip tinnitus görülür.

Vasküler Tinnitus: Damar yoluyla alakalı olan kulak çınlamaları, vasküler tip tinnitus olarak değerlendirilir.

Kulak Çınlamasına Zemin Hazırlayan Nedenler Nelerdir?

Kulak çınlaması yaşayan kişilerde altta yatan tıbbi bir neden haricinde, bazı durumların meydana gelmesi çınlamaya zemin hazırlayabilmektedir. Kişilerde sıklıkla görülen çınlama nedenleri ise şunlardır;

 • Stres
  • Yoğun iş aktivitesi
  • Psikolojik nedenler
  • İç kulak bölgesinde sesi algılayan hücrelerde oluşan hasarlar
  • Sesi beyne ileten sinirlerde oluşan sorunlar
  • Beyin içindeki işitsel bölgede meydana gelen elektriksel aktivite bozuklukları
  • Beyindeki işitme merkezinde oluşan dejenerasyonlar
  • Denge ve vertigo sorununu doğuran hastalıklar
  • Uyku apnesi
  • Kadınlarda hormonal değişikler
  • Bazı vitamin ve mineral eksiklikleri
  • Tiroid bezi anomalileri ve hastalıkları
  • Kuvvetli ses travmasına maruz kalmak
  • Orta kulakta sıvı olması nedeniyle
  • Kulak ve sinüs enfeksiyonları
  • Baş dönmesi ile karakterize olmuş bazı hastalıklar

  Kulak Çınlaması Yaşanması Halinde Ne Yapılmalı?

  Kulak çınlaması ciddiye alınması gereken bir belirtidir. Birincil olarak kulak çınlaması yaşayan hastaların muayene olması gerekir. Muayene ile beraber hastalığa ilişkin nedensel faktörler sorgulanmakta ve
 • gerekli olan araştırmalar ve tetkikler yapılmaktadır. Tinnitus nedeni spesifik tetkiklerle tespit edilir. Kliniğimizdeki yeni tetkik yöntemleri ile beraber yapılacak olan tüm tanı ve tetkikler eşliğinde çınlama sebebi tespit edilecektir.

  Kulak Çınlamasında Ne Tür Tedaviler Vardır?

  Kulak çınlaması tedavisinde genellikle klasik yöntemler denenir. Kliniğimize gelen hastalar bu eski tip tedavi yöntemlerinin birçoğunu denemiş ve fayda görmemiş ya da az görmüştür. Kulak çınlaması hususunda yeni tip tedavileri uygulamaktayız. Kulak çınlaması için kullanılan tedaviler ise şu şekildedir;

  İlaç Tedavisi: Tinnitus’ta yeni ilaç tedavi protokolleri uygulanmaktadır. İlaç tedavileri hala bilimsel olarak araştırılmaktadır.

  İşitme Cihazları: Tinnitus ile birlikte işitme kaybı da yaşayan hastalar için kullanılır. Bu şikayetleri olan hastalarda oldukça faydalı olan işitme cihazları; hem duyma hem de kulak çınlama sesini baskılaması sayesinde sıklıkla tercih edilir.

  Maskeleme Cihazı: Tinnitus şikayeti olan hastalarda duyulan sesi baskılamaya yarayan küçük elektronik cihazlardır. Bu tedavi şekli geçicidir ve kullanılmadığında şikayetler yeniden ortaya çıkar.