Başlıklar

+90 530 244 71 84

Ses Teli Hastalıkları

Ses hastalıklarının kaynağı, organik, psikolojik, nörojenik ve fonksiyonel olmak üzere dörde ayrılır. Bu dört nedene bağlı birçok ses teli hastalıkları vardır. Ses tellerimiz ne kadar rahat ederse sesimiz o kadar kaliteli çıkar. Çıkardığımız sesin kulağa hoş gelmesinin nedeni ses tellerinin senkronize olarak titreşim sergilemesidir. Ses telleri baskılı ve sert bir şekilde bir araya gelip titreşim ortaya koyarsa çıkan ses nahoş olacağı gibi ses tellerinin de zarar görmesine neden olur. Bu zarar kimi zaman ses tellerinde kalıcı hal alabilir. Kimi insanların sesi fazla kalın kimi insanlarınki ise fazla ince olabiliyor. Kimi zaman da çıkan ses ile sesi çıkaran kişi arasında bir uyumsuzluğun olduğu görülebiliyor. Bu durumlarda çıkan ses tonu ifade edilmek istenen şeyin önüne geçebiliyor. Bu durumlarda ses tellerinde bir problemin var olma ihtimali yüksektir. Şarkı söyleme esnasında gırtlakta ağrı hissediliyor ya da rahatsızlık duyuluyor ise ortada bir ses probleminin varlığından söz edilebilir.

Başlıca Ses Hastalıkları

1- Nodüller Ve Polipler: Ses tellerinin orta bölümünde çıkan iyi huylu oluşumlara verilen addır. Bu yapıları görünmez kan damarları besler. Boğuk çıkan ses ya da ses tellerinde oluşan yorulma nodül ve poliplerin en belirgin göstergesi olabilir. Bu rahatsızlığın ana nedeni konuşma ya da şarkı söyleme esnasında ses tellerinde meydana gelen travmalardır. Ses terapisi ve ses egzersizleri ile tedavi edilebilmektedir.

2- Kistler: Ses tellerinde oluşan kistler ile vücudun herhangi bir yerinde oluşan kistler arasında fark yoktur. Bu kistlerin gerçek nedeni tam tespit edilememiş olsa da ses tellerinin tam orta yerinde çıktığı için ses tellerinin titreşiminden kaynaklı olarak çıktığı düşünülmektedir. İlk tedavi cerrahi müdahaledir. Cerrahi müdahalenin ardından ses terapisi ve ses egzersizleri uygulanır.

3- Püperfoni: Ergenlik döneminde değişen sesin, ergenlik dönemi geçmesine rağmen kullanımında ısrar edilmesine verilen addır. Sesi kalın olan ve yüksek perdeden kullanan erkeklerde daha çok görülmektedir. Kimi zaman sesini yüksek perdeden kalın bir şekilde kullanan kadınlarda da görülmektedir. Bu rahatsızlığın ana nedeni tam bilinmemekle birlikte psikolojik olduğu düşünülmektedir. Bu rahatsızlığın tedavisinde cerrahi müdahale şart değildir. Ses terapisi ile tedavi edilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta hasta değişimi kabul etmelidir.

4- Reinke Ödemi: Ses telleri boyunca görülen ödem tarzı şişkinliğe verilen addır. Bu rahatsızlığın görüldüğü kişiler aşırı derecede düşük perdeden konuşurlar. Ana neden olarak sesin fazla kullanılması, sigara içilmesi, kimyasallara maruz kalınması, aşırı alkol tüketilmesi gösterilebilir. Tedavi çeşidinde şişliğin durumu göz önüne alınır. Şişlik hava yolunu kapayacak kadar fazla ise cerrahi müdahale gerektirebilir. Şişlik hafif ise ses terapisi ile ilk tedavi gerçekleştirilir.

5- Kas Gerilim Disfonisi: Bir ya da birkaç kasın fazla kullanılması sonucu seste oluşan yorgunluk ve rahatsızlıktır.  Bu rahatsızlığın nedeni gırtlak kaslarında görülen aşırı zorlama ve aktivitedir. Tedavi olarak ses terapisinin uygulanması ilk aşama için yeterlidir. Gırtlak masajı da etkili bir tedavi yöntemidir.

6-Sulkus Vokalis: Ses teli dokusunda oluşan oluklara verilen addır. Bu rahatsızlığın nedeni hala tam olarak tespit edilmiş değildir. Tedavi olarak ilk aşamada ses terapisi uygulansa da tek başına yeterli düzeyde etki etmediği için ses terapisinin ardından cerrahi müdahale gerekmektedir.

Bu ses teli hastalıkları dışında daha birçok ses teli hastalıkları vardır. Bu hastalıklar dışında seste bazı anormalliklerde olabilmektedir.

Kadınlarda Ses Kalınlaşması

Sigara kullanan kadınların seslerinde kalınlaşma diğer bir anlatımla erkekleşme oluşmaktadır. Sigaradan dolayı ses tellerinde oluşan ödemler kadınların ince seslerinin kalın, erkekleri kalın seslerinin de daha kalın olmasına neden oluyor. Zamanla kullanılan sigaranın fazlalığı ve etkisi ile kadınların seslerinin erkeklerin seslerinden daha kalın çıkmasına neden oluyor. Bir zaman sonra kalınlaşan sesin eski halini alması imkansız denecek kadar zorlaşıyor. Bu kalınlaşmanın önlenmesi için sigara tüketiminin azaltılması ya da hiç kullanılmaması gerekmektedir.      

Ses Teli Felci

Ses teli dokusunu oluşturan kaslara sinirlerin uyarı gönderememesi haline ses teli felci denir. Ses teli felcinin ana nedeni boyun, baş ve göğüs kısmına yapılan cerrahi müdahale sırasında ses sinirlerinin zara görmesidir. Bu hastalığın belirtileri,

-Ses kısıklığı

-Sesiz zayıf çıkması

-Sesin soluklu aralıklı çıkması

-Konuşmanın uzun sürmesi halinde çabuk yorulma

-Sesin şiddetinin istenilen düzeye ulaşmaması

-İstenilen incelikte seslerin çıkmaması

Ses Teli Nodülü

Ses tellerinin orta bölümünde çıkan iyi huylu oluşumlara verilen addır. Bu yapıları görünmez kan damarları besler. Boğuk çıkan ses ya da ses tellerinde oluşan yorulma nodül ve poliplerin en belirgin göstergesi olabilir. Bu rahatsızlığın ana nedeni konuşma ya da şarkı söyleme esnasında ses tellerinde meydana gelen travmalardır. Ses terapisi ve ses egzersizleri ile tedavi edilebilmektedir.

Ses Teli Ameliyatı

Ses tellerinde meydana gelen iyi huylu ya da kötü huylu oluşumların cerrahi müdahale ile tedavi edilmesine verilen addır. Mikroskobik cerrahi ameliyat teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen ses teli ameliyatları, Ses teli bölgesinin cerrahi müdahaleler ile açılması ve bölgede bulunan kist, polip gibi yapıların temizlenmesi esasına dayanmaktadır.

Ses teli hastalıkları hakkında bilgi almak ve tedavi süreçlerini net olarak konuşabilmek için Çankaya, Ankara’da bulunan ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.