Başlıklar

+90 530 244 71 84

İple Yüz Gençleştirme

Son zamanlarda dünyanın her yerinde yaygın olarak kullanılan iple yüz gençleştirme, lokal anestezi ile yaptığımız ameliyatsız bir estetik yöntemidir. Bu yöntem sayesinde hastanın maruz kaldığı çevresel etkiler ve yaşın ilerlemesi sonucu meydana gelen ciltteki sarkmalardan ve deformasyonlardan kısa bir sürede kurtulmak çok daha kolay olmuştur. Ameliyatsız olması ve günlük yaşama daha çabuk dönmeyi sağlayan bir yöntem olmasından dolayı son zamanlarda çok fazla tercih edilip popülarite kazanmıştır.

İpler Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Günümüzde iple yüz gençleştirme yönteminde kullanılan birçok ip türü vardır. Bunlardan bazıları yapısı bakımından erimeyen dolayısıyla kalıcı olan, bazıları kısmen eriyen bazıları ise zaman geçtikçe tamamen eriyen türden iplerdir. Zamanla erimeyen yani kalıcı ipler, etkisinin daha uzun süreli olması gibi olumlu bir özelliği sahiptir. Ancak kalıcı iplerin zaman geçtikçe özellikle cildi ince olan kişilerde görünür olma gibi olumsuz bir özelliği de vardır. Kalıcılığı az olup eriyen ipler ise daha az etkili olmasına karşın yapıldığı bölgede kolajen üretimine etki ederek ciltteki gerginliği artırmaktadır.

İpler arasındaki farklılıklardan bir diğeri de uygulanma şeklidir. Uygulamayı nasıl yaptığımızı şu şekilde açıklayabiliriz: İplerin bir kısmını uygulama yaptığımız bölgede cilt içine sabitlemeden serbest olarak koymakta ve üzerlerine aralıklarla yerleştirdiğimiz çift yönlü tırnak ya da koniler yardımıyla yüz veya boyun bölgelerinde cilt germe yapmaktayız. Bu uygulama tekniğindeki kullandığımız ipleri uygulama bölgesine yerleştirmek çok kolay olmakta ve lokal anestezi yaparak kısa bir zamanda işlemi tamamlamaktayız.

Diğer bir uygulama şekli ise ipleri cilt içine sabitleyerek yaptığımız yöntemdir. Cilt içine sabitleme yaptığımız iplerin kalıcılığı cilde serbest olarak koyduğumuz iplere göre daha fazladır. Kalıcılık özelliğinin daha fazla olmasına rağmen ipleri sabitleme işleminde ufak bir cerrahi operasyon uyguladığımız için genellikle hastalarımız bu uygulama yerine iplerin cilt içine serbest koyulduğu uygulamayı tercih etmektedir.

 

İple Yüz Gençleştirme Hangi Bölgelere Uygulanabilir?

İple yüz gençleştirme ilk zamanlarda sadece çene bölgesinde ya da burun kenarında oluşan sarkmalara uyguladığımız bir yöntemdi. Son zamanlarda ise aşağıda belirttiğimiz alanlarda da uyguladığımız bir müdahale haline geldi:

 • Yüzdeki alın kırışıklıklarını giderme
 • Yüz ve boyun bölgesine hacim kazandırma
 • Ciltte sıkılaşma sağlama
 • Kaş kaldırma ve şekillendirme
 • Çene hattının düzeltilmesi
 • Çene altı sarkmanın azaltılması
 • Burun kaldırma
 • Gıdı sıkılaştırma
 • Burundan dudağa uzanan çukurun iyileştirilmesi
 • Doğum sonrası meydana gelen karın sarkmalarını giderme
 • Elastik kaybı
 • Gülme çizgileri
 • Boyun sarkmaları

 

İple Yüz Gençleştirme Nasıl Gerçekleştirilir?

İple yüz gençleştirme işlemlerinde hastaların yaşayacağı acıyı minimuma indirmek için lokal anestezi uygularız. Uyguladığımız gelişmiş lokal anestezi yöntemi, hastaların işlem esnasında acı çekmelerinin yanında anestezi esnasında iğne acısının duyulmaması için kremler kullanılması ile gerçekleştirilmektedir.

Anestezi etkisine sahip krem kullanıldıktan sonra uygulama kalemi ile çizerek belirlediğimiz uygulama yapılacak bölgeye ucu çok ince iğneler vasıtasıyla ipleri deri altına birbirlerine çapraz olacak şekilde enjekte ederiz. Çapraz yerleştirmemizin nedeni ise ipin dokulara daha kuvvetli bağlanmasını sağlamaktır. Kullanılan ipler polidioksanon diye adlandırdığımız, alerjiye neden olmayan ve cerrahide kullandığımız ip türlerindendir. İpi enjekte etme işleminden sonra sarkmanın olduğu bölgeye, sarkmayı giderecek şekilde ipi gereriz. Bu ipler yardımıyla ciltte kolajen üretimi artışı sağlanır ve elastik kaybı olan dokular yeniden yapılandırılır. Kolajen üretiminin artmasıyla uygulama yaptığımız bölge kendini daha güçlü bir hale çevirir. İple yüz gençleştirme, uygulayacağımız bölgeye göre 15-45 dakika arası sürmekte ve hastalarımız günlük yaşantılarına kolaylıkla dönebilmektedirler.

İple Yüz Gençleştirme Kalıcı Mıdır?

Gelişen teknoloji ile beraber eskiye oranla kalıcılığı daha fazla olan iple yüz gençleştirme günümüzde daha popülerdir. İple yüz gençleştirme uygulamasının kalıcılığı genellikle bir veya iki yıl kadar sürmektedir. Yalnız bu kalıcılık süresi hastaların cilt tipinin, gençleştirme işleminde kullanılan ip türünün ve uygulama biçiminin farklı olması sebebiyle değişebilmektedir. Uygulamada erimeyen yani kalıcı olan, eriyen ve kısmen eriyen olarak üç türlü ip kullanılmaktadır. Erimeyen kalıcı olan ip türü diğer iki ip türüne göre daha uzun süren bir etkiye sahiptir. İple gençleştirme işleminde iki türlü uygulama biçimi vardır ve ikisinin de kalıcılığı farklıdır. İpleri cilt içine sabitleme yaparak uyguladığımız yüz gençleştirme işlemi, ipleri serbest olarak yerleştirdiğimiz işleme göre daha kalıcıdır.

İple Yüz Gençleştirme Riskli Midir?

Ameliyatsız bir şekilde gerçekleştirilen iple yüz gençleştirme uygulamasının; alerjik hastalığı olan, anne adayı olan, bebek emziren, ilaç kullanan, ciddi sağlık sorunu olan, çok derin sarkma ve kırışıklık sorunu olan hastalar dışında kullanılmasında herhangi bir riski yoktur. Genel anesteziye gerek olmadan lokal anestezi ile kısa bir sürede tamamladığımız için de herhangi bir anestezi kaynaklı riski de bulunmamaktadır. Hastalarımız uygulama sonrası sosyal hayatlarına hemen geri dönebilmektedir. Bunların yanı sıra her türlü riski önlemek için iple yüz gençleştirme uygulaması öncesinde ağrı kesici, kan sulandırıcı ve aspirin gibi ilaçlar bir hafta önceden bırakılmalıdır. Uygulama sonrası oluşabilecek şişlik, morluk ve hassasiyet herhangi bir risk oluşturmamakla birlikte tüm bu etkiler bir hafta on gün arasında gerilemektedir. Anlaşıldığı gibi uygulamamız kolay olmakla birlikte oldukça güvenlidir.

İple Yüz Gençleştirme Avantajları Nelerdir?

İple yüz gençleştirme uygulamasının en önemli avantajı herhangi bir cerrahi operasyona gerek kalmadan ameliyatsız lokal anestezi ile yapılabiliyor olmamızdır. Anestezi etkisine sahip kremler ile uygulama yapacağımız bölgede herhangi bir acı hissedilmesini önlemekteyiz. Ayrıca lokal anestezi ile yapıyor olmamız da son günlerdeki ilgi artışının en önemli sebeplerinden biri kabul edilebilir. Bu sayede genel anestezi sonucu ortaya çıkabilecek anestezi kaynaklı risk de önlenmiş olmaktadır. Bunun yanı sıra iple yüz gençleştirme uygulaması herhangi bir risk oluşturmamaktadır. Uygulamanın diğer bir avantajı ise uygulamanın süresinin müdahale ettiğimiz bölgeye göre 15 ile 45 dakika arasında kısa bir süre olmasıdır. Uygulama süresinin kısa olmasıyla birlikte hastanın iyileşme süresi de çok kısadır. Hasta günlük yaşantısına çok kısa bir sürede geri dönmekte ve genellikle 2-3 ay gibi kısa bir sürede büyük bir etki görebilmektedir. Ayrıca yaptığımız uygulama ile kolajen üretiminin artması sağlanmakta ve uygulama yaptığımız bölge kendini daha güçlü bir hale çevirmektedir.

İple Yüz Gençleştirme Uygulaması Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İple yüz gençleştirme uygulaması sonrası hastanın yüzünde hafif şişlikler, morluklar ve o bölgede hassasiyet oluşabilmektedir. Karşılaşılan bu durum hiçbir risk oluşturmamakta ve gayet normal bir tepki oluşmaktadır. Zaten hastanın yüzünden meydana gelen bu sonuçlar kısa süre sonra kendiliğinden kaybolacaktır. Bu duruma ek olarak uygulama sonrası vücutta kaşıntı oluşabilmekte ve birkaç gün sonra kendiliğinden yok olmaktadır. Hastalarımızın iple yüz gençleştirme uygulaması sonrası hemen günlük yaşantısına dönebilmesinin yanı sıra yirmi günlük süreçte dikkat etmesi gereken önemli durumlar da vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:

 • Uygulama sonrası oluşabilecek hafif morluk ve şişlikleri en aza indirmek için baş dik tutulmalıdır.
 • Yüz su çarparak yıkanmamalıdır.
 • Yüzü sert bir şekilde kaşımadan, ovmadan kaçınılmalıdır.
 • Yüz üstü yatılmamalıdır.
 • Çok fazla mimik içeren hareketler yapılmamalıdır.
 • Yoğun spordan uzak durulmalıdır.
 • Güneşten korunmalıdır.
 • Bir hafta yüz bakım ürünleri kullanılmamalıdır.
 • Bölgeye masaj yapılmamalıdır.
 • Ağrı olursa ağrı kesici alınmalıdır.
 • Diş operasyonu yapılmamalıdır.
 • Hamam ve sauna gibi yerlere gidilmemelidir.

İple yüz gençleştirme işlemleri konusunda detaylı bilgi almak için Çankaya, Ankara’da bulunan merkezimizde sizleri kahve içmeye bekliyoruz.